Sohar Power

Sohar

المؤشرات المالية

المؤشرات المالية

يوضح التالي أداء الشركة خلال السنة الحالية و الأعوام الأربعة الماضية:

جميع المبالغ : مليون ريال عماني                 

 

2020

2019

2018

2017

2016

صافي الربح                                                

1

2,256

1,155

-10,939

2,030

4,543

مجموع الايرادات                                         

2

27,264

50,586

66,505

64,485

66,307

مجموع الاصول                                           

3

91,917

114.359

119,893

146,455

150,439

رأس المال                                                   

4

22,101

22,101

22,101

22,101

22,101

الديون (طويلة الأجل)                                   

5

55,860

66,426

76,708

89,037

100,436

دين و رأس المال                                        

6

77,961

88,527

98,809

111,138

122,537

مجموع الأسهم (مليون)                               

7

221,010

221,010

221,01

221,01

221,01

مجموع الأصول (قبل عجز التحوط)              

8

19,328

17,186

20,097

31,036

29,006

 

 

 

                 

2020

2019

2018

2017

2016

 هامش صافي الربح                                          

1÷2

٪8,3

٪2,3

-15,0 ٪

٪3,1

٪6,9

العائد على مجموع الأصول                                

1÷3

٪2,5

٪1,0

-8,4 ٪

٪1,4

٪3,0

العائد على رأس المال                                        

1÷4

٪10,2

٪5,2

-45,7 ٪

٪9,2

٪20,6

نسبة رأس المال (على الدين+ رأس المال)        

4÷6

٪28,3

٪25,0

٪22,4

٪19,9

18,0٪

توزيعات عادية - ارباح مرحلية                      

 

-

-

-

-

٪4,1

توزيعات عادية - ارباح ختامية                         

 

-

-

-

-

٪8,2

نسبة العائد الأساسي للسهم الواحد                   

1÷7

0,010

0,005

-0,046

0,009

0,021

صافي الأصول للسهم الواحد                           

8÷7

0,087

0,077

0,072

0,140

0,131

 
shade